Pompy cieplne w ostatnich latach cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jest to spowodowane ich ekologicznym zastosowaniem, ponieważ nie emitują żadnych
czynników zanieczyszczających środowisko (takich jak kurz, popiół lub spaliny).

Ponadto ich zastosowanie zostało zaprojektowane w sposób, by przetwarzały energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, takich jak woda, grunt, a także powietrze — na
ciepło.

Pompy cieplne — z czego się składają?

Jak sama nazwa wskazuje — są to urządzenia grzewcze. W ich skład wchodzą dwie podstawowe jednostki — zewnętrzna i wewnętrzna, połączone przewodami, w których zaś znajduje się czynnik roboczy.

Warto wiedzieć, że pompy, poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł energii zużywają znacznie mniej prądu elektrycznego, co pozwala radykalnie zmniejszyć
koszty.

Pompy ciepła — rodzaje

Pompy ciepła różnią się od siebie sposobem wykorzystania ciepła. Możemy wyróżnić 3 główne rodzaje, które najczęściej wybierają klienci:
● pompa wodna,
● pompa gruntowa,
● pompa powietrzna.

Pompa wodna

Pompa wodna jak sama nazwa wskazuje, pobiera ciepło z płynącej wody (w jej przypadku wymagany jest dostęp do wody, aby funkcjonowała odpowiednio). Warto podkreślić, że ten rodzaj pompy cieplnej jest najefektywniejszym ze wszystkich trzech wyżej wymienionych rodzajów, mimo wysokich kosztów montażu.

Sprawdzi się ona najlepiej w przypadku obiektów, w których obrębie znajdują się zbiorniki wodne (takie jak staw lub jezioro). Jak wiadomo, nie jest to zbyt często spotykane, jednakże nie utrudnia to jej montażu. Bowiem można podłączyć ją do studni głębinowej bądź wykopać specjalną studzienkę właśnie pod jej eksploatację.

Poprzez przepływ wody przez ową pompę, pobiera ona energię, która następnie przekazywana jest do ogrzewania pomieszczeń budynków mieszkalnych.

Pompa gruntowa

W przypadku tej pompy źródłem pobieranego ciepła jest grunt. Ten rodzaj pompy jest także bardzo efektywny. W wielu przypadkach może być jedynym źródłem ogrzewającym budynek. Ponadto warto podkreślić, że ten właśnie system jest najczęściej wykorzystywany w Polsce dla nowopowstałych nieruchomości.

Z instalacją tej pompy wiąże się także w niektórych przypadkach pewien problem. Bowiem do jej montażu potrzebna jest stosunkowo duża powierzchnia działki, aby móc wprowadzić w grunt potrzebne elementy.

Pompa powietrzna

Montaż pompy powietrznej w porównaniu do dwóch poprzednich wariantów jest znacznie mniej kosztowny. Ciepło wytwarzane przez pompę pobierane jest z powietrza
znajdującego się na zewnątrz budynku.

W przypadku tej pompy warto jednak zaopatrzyć się w dodatkowe źródło ogrzewania, ponieważ w zróżnicowanych warunkach klimatycznych może ona nie zawsze być w stanie im sprostać.

Oferta

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły. Omówimy współpracę, oraz dobierzemy
odpowiedni rodzaj pompy pod wymogi Twojego domu.

Skontaktuj się z nami poprzez Formularz kontaktowy w celu omówienia szczegółów.